Yükselen burç nedir ve neler gösterir?

yükselen buçYüksələn bürc nədir və nələr göstərir?
Astrologlar bir xəritəni araşdırarkən, adamın doğum anında Şərq üfüqündə yüksəlməkdə olan bürcə xüsusi bir əhəmiyyət verərlər. Biz özümüzü tək bir bürc kimi düşünsək də, əslində astrolojik haritamızda 12 bürc, dəyişik vurgularla iştirak edərlər. Ad anımızda üfüqdə yüksəlməkdə olan bürc, digər adıyla yüksələn bürc bizim əlaqələrimizdə takındığımız rəftarları və ətrafımızla əlaqəmizi böyük nisbətdə formalaşdırır. Yüksələn bürc eyni zamanda körpəlik və erkən uşaqlıq dövründə hansı ekoloji şərtlər içində olduğumuzu da açıqlamalıdır.

Bunu bir örnəklə açıqlayaq, məsələn Qoç və Xərçəng bir-birindən çox fərqli hətta uyuşumsuz xarakterdə bürclərdir. Xəritəsində Qoç bürcü yüksələn biri ətraf ilə əlaqələrində daha hücum, canlı, birbaşa və daha təcavüzkar bir tutum izlər. Ehtimalla bu xüsusiyyətlər əslində, onun kiçikkən yetişdirilmə tərzində və ətrafında yaşananlarla əlaqəlidir. Məsələn bəlkə kiçikkən ən içində daha çox rəqabət, mübarizə və həyatda qalma səyi vurğulanmış və uşaq da kiçik yaşından etibarən özü də belə bir dünyagörüşü əldə etmişdir. Yüksələn Xərçəng ətrafa həddindən artıq həssas, asan təsirlənən, duyğuları ilə hərəkət edən, başqalarını gözləyən və güvən axtaran bir quruluşdadır. Qoç kimi cəsur davrana ancaq hisslərini istifadə. Ehtimalla Xərçəng bürcü yüksələn adamın erkən uşaqlıq həyatında ailənin böyüklüyü, ananın və ailənin hekayəsi, qorunma motivi çox daha çox vurğulanır ola bilər və bu səbəblə adam belə bir qorunma atmosferi içində qalmağı, gizlənməyi özünə vərdiş halına gətirmiş ola bilər.

Yüksələn bürc bizim həyata baxış bucağımızı izah edər. Hadisələri necə qiymətləndirir və onlara nə mənalar yükləyirik, bu yüksələn burcumuzla yaxından əlaqəlidir. Çünki digər bürclərin hansı evlərdə qaldığı da yenə yüksələn burcumuzun nə olduğuna bağlı olaraq dəyişər. Çünki yüksələn bürc hər zaman birinci evdir, ondan sonra gələn bürclər sırasıyla digər evlərə yerləşərlər. Məsələn Oxatan bürcünün yüksəldiyini düşünək. Bu vəziyyətdə astrolojik haritamızda 1. evdə Oxatan vardır. Oxatandan sonra gələn Oğlaq bürcü 2. evə, sonra gələn Dolça 3. evə, Balıq 4. evə və bu şəkildə yerləşəcək və hər bir bürc, olduğu evlə əlaqədar mövzularda həyata baxış bucağımızı şekillendirecektir. Məsələn Oxatan yüksələn bir adam ətrafıyla əlaqəsində müstəqilliyini vurğulayan, macəraçı və spontan və məsuliyyətlərdən uzaq qalmaq istəyən bir quruluşdadır. Ancaq pul və qabiliyyətlər evi olan 2. evdə Oğlaq bürcü olması, bu adamın həyatının müəyyən bir dövründə, şərtlər gərəyi pul qazanmaq və gəlirlərini artırmaq üçün çox daha möhkəm çalışması lazım olacağını, çox iş istəyəcəyini və bu mövzuda ehtiras edəcəyini də göstərir. Qısaca söyləmək lazım olsa, yüksələn bürc bizim həyata baxış bucağımızı və ətrafımızla əlaqəmizi göstərərkən, həyatın bütün sahələri ilə də (pul, ailə, eşq, sağlamlıq, nizam kimi) necə bir əlaqə içinə gireceğimizi göstərəcək. Bu bir baxıma həyatımızın təməl kodlarını göstərən bir şifrə kimidir.

Yüksələn bürc, 1. ev, bədənlə də yaxından ilgiliş olduğu üçün həm sağlığımızla əlaqədar mövzuları həm də fiziki xüsusiyyətləri də təsir edə bilər. Şübhəsiz hər insanın öz ailəsindən ya da irqindən gətirdiyi genetik meyllər prioritet ancaq müəyyən bürclər müəyyən fiziki meyllərin ortaya çıxmasını asanlaşdırarlar. Məsələn su elementi bürcləri, Xərçəng, Əqrəb və Balıq, əgər ailə keçmişində mavi göz tutumu varsa, adamın da mavi gözdə olmasını asanlaşdıra bilər. Bəlkə bu adamın babası mavi gözlü ikən, ana atası kahvrerengi gözlü olsa, belə bu xüsusiyyətin onda yenidən ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Bürclərin gətirdiyi bəzi təməl fiziki xarakteristikaları daha sonra tək-tək yer verəcəyik.

Yüksələn bürc adamın ümumi taleh, şəxsiyyəti və qabiliyyətləri haqqında da məlumat verir. Məsələn Xərçəng bürcü yüksələn bir adamın həyatında anası, ailəvi dəyərlər çox daha əhəmiyyətli yer tutarkən, yüksələn bürcü Əkizlər olan bir adamın həyatında qardaşlar, yaxın ətraf və zəka ilə ilə əlaqədar məsələlər qarşıya çıxa bilər. Oxşar şəkildə yüksələn bürcü Əqrəb olan bir adamın həyatında ümumiyyətlə ölüm-qalım gətirən mübarizələr və dəyişmə arzusu diqqət çəkəcək. Başqa bir nümunə vermək lazım olsa, yüksələn bürcü Oxatan olan bir adamın həyatında xaricilərin yeri, xaric ilə bağlı məsələlər və səfərlər böyük bir rol oynaya biləcək.

Yüksələn bürc sanki bir maska ​​kimidir. Bizim gerçək özümüzü başda Günəş, Ay və daxili planetlər izah edərkən, yüksələn burcumuz bu xüsusiyyətlərimizə necə ortaya koyabileceğimizi göstərəcək. Bir baxıma yüksələn bürc bir vasitə kimi, adamın çatmaq istədiyi hədəflərə aparan bir vasitə kimidir. Yenə bir nümunə verək. Bir adamın astrolojik xəritəsində Xərçəng və Buğa kimi daha mühafizəkar, təmkinli, təhlükəsizliyə əhəmiyyət verən göstəricilər olsun, ancaq bunun yanında yüksələn bürc isə Qoç olsun. Bu vəziyyətdə adam öz içində sağlamcı və təmkinli olmaq istəsə belə, yenə də həyatla olan təmasında və özünü ortaya qoyma formasında girişkən, risk edən bir quruluşda olacaq. Bir başqa deyişlə adam risk alaraq və cəsarət göstərərək özünü güvən altına almaq istəyəcək, bu istiqamətdə billinçli səy sarfedecektir.

Yüksələn bürc yaxın ətrafımızla necə bir uyğunlaşma və adaptasiya içində olduğumuzu da göstərir və xüsusilə birə-bir əlaqələrdə qarşımızdakı kəslərin mövqelərini ya da bizim necə yaxın əlaqələrə çekildiğimizi də izah. Hər hansı bir bürc yüksəldiyində, onun karşıtt bürcü da istər istəməz əhəmiyyət qazanar və bu bürc ikitərəfli əlaqələri, evlilik və müqavilələri, qarşıdurmaları göstərən 7. evə yerləşir. Məsələn yüksələn bürcü Dolça olan bir adamın əlaqələr və müqavilələr evində avtomatik olaraq Şir bürcü yer alacaq. Bu vəziyyətdə Dolça yüksələn adam qarşısında istiqanlı, yaradıcı və güclü kəslər və partnyorlar axtaracaq. Hətta bu evdə olan bürc evlənəcəyi yoldaşının xüsusiyyətlərini də gösterebilir.Sırayla söyləmək lazım olsa, Qoçun qarşısında Tərəzi, Öküzün Əqrəb, Əkizlərin Oxatan, Xərçəngin Oğlaq, Aslanın Dolça, Qızın Balıq, Tərəzinin Qoç , Əqrəbin Buğa, Nəşr Əkizlər, Oğlağın Xərçəng, Kova’nın Aslan, Balık’ın əleyhdar bürcündə Qız vardır.

Bu gözlə baxanda yüksələn bürc bizim yaxın əlaqələrimizi, münasibətlərdəki tutumumuzu, necə bir əməkdaşlıq aradığımızı da izah. İndi qısaca yüksələn bürclərin həyata dünyagörüşlərində nələr gətirdiyini bəzi qısa ifadələrlə görək:

Yüksələn Qoç yaxın ətrafı üzərində təsirli olmaq və fəth etmək istər

Yüksələn Buğa yaxın ətrafını hiss etmək və fiziki olaraq təmin olmaq istər

Yüksələn Əkizlər yaxın ətrafını öyrənmək, marağını aradan qaldırmaq və ünsiyyət içində olmaq istər.

Yüksələn Xərçəng ətrafını qorumaq, gözləmək, analıq etmək istər

Yüksələn Aslan diqqət çəkmək və özünü nümayiş etdirmək istəyir

Yüksələn Qız ətrafını nizama qoymaq və praktik xidmət gətirmək istər

Yüksələn Tərəzi tarazlıq və uyğunlaşma içində olmaq, ortaqlıqlar qurmaq istər

Yüksələn Əqrəb ətrafını nəzarət etmək və yaxın romantik bağlar qurmaq istər

Yüksələn Oxatan ətrafını kəşf həyəcanlı bir yer olaraq görmək və hərəkət etmək istər

Yüksələn Oğlaq başqalarına nizam, qayda və intizam gətirmək istər

Yüksələn Dolça fərdiliyini və azadlığını vurğulamaq, müstəqil qalmaq istər

Yüksələn Balıq ətrafının təsiri altında fədakarlıq etmək və özünü ətrafına həsr etmək istər.

Yüksələn bürcdə iştirak edən planetlər

Əgər doğum xəritənizdə yüksələn bürcünüzdə hər hansı bir planet varsa, bu planetin xarakteristikaları də, ətrafa baxışınızı, şəxsiyyətinizi və özünüzü necə ortaya koyduğunuzu təsir edəcək. Bu vəziyyətdə, bürcün xüsusiyyətləri ilə, planetin funksiyaları iç-içə keçmiş olar.

Məsələn xəritənizdə öz özburcunuz yüksəlir ola bilər (səhər erkən saatda, Gneş yüksələrkən təbiətinlər) bu vəziyyətdə yüksələn bürcdə yəni birinci evinizdə Günəş olacaq. Şübhəsiz bunu bilebilmeniz üçün, astrolojik haritanızı bilməniz də lazımdır.

Əgər yüksələn bürcdə Günəş varsa, bu kəslər yaxın ətraflarında daha dominant, parlayan, qürurlu və nümayişə əhəmiyyət verən kəslər ola bilərlər.

Əgər Ay varsa, bu kəslər daha əks etdirici, həssas, duyğularla hərəkətə keçən və qoruyucu olma meylində ola bilərlər.

Əgər Merkuri varsa, bu kəslər çox daha çox danışan, hərəkətli, çox istiqamətli və maraqlı olma meylindədirlər.

Əgər Venera varsa, bu kəslər zövq sahibi, tarazlıq istəyən və gözəlliklərə, ortaklıklara əhəmiyyət verən kəslər ola bilərlər.

Əgər Mars varsa, bu kəslər daha savaşkan, cəsur, davaçı və təşəbbüskar, yüksək motivasiya sahibi kəslər ola bilərlər.

Əgər Yupiter varsa, bu kəslər daha geniş fikirli, təhsilə və sosial mövzulara həssas, comərd tiplər ola bilərlər

Əgər Saturn varsa, bu kəslər daha idarəli, intizamlı, müşkülpərəst və dərin düşünən tiplər ola bilərlər

Əgər Uran varsa, bu kəslər xüsusi, müstəqil, ani reaksiyalar verən, sistemə qarşı duran, balanssız tiplər ola bilərlər

Əgər Neptun varsa, bu kəslər alıcı, sənətkar ruhlu ancaq kompleks, özünü fəda edən, fərdi sərhədlərini tam olaraq belirleyemeyen xüsusiyyətlər əks etdirə bilər

Əgər Plutıon varsa, bu kəslər yaxın ətraflarında səssiz ancaq basqın, bir tapmaca kimi dərin və güclü iradəli ancaq məcburedici simvollar ola bilər.

Şübhəsiz bu vəziyyətdə yüksələn burçtaki planetin etdiyi bucaqlar yəni digər planetlərlə olan əlaqəsi də ələ alınaraq daha çox şey deyilə bilər.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*