Uykuda İt Görmek

Yuxuda İt Görmək

Yuxuda it görmek düşməniniz olduğuna işarədir. Əgər it sevimli və əlinizi yalıyorsa, şansınızın açıq olacağına işarədir. Havlayan bir it, yaxın dostlarınızın tövsiyələrini nəzərə almanız lazım işarəsidir. Zövq və sefaya düşkün kimsəyə, insanın əmr nəfsinə, hal və hərəkəti yaxşı olmayan alimə, Havlayan it şirret və həddindən artıq tamahkar insana, İt dişləməsi yaxud tırmalayamı düşməndən görüləcək zərərə yaxud xəstələnməyə, itin paltarını yırtması axmaq bir kimsənin edəcəyi dedi qoduya, İt balası sevimli bir uşağa, axmaq bir kimsənin yitiğine, Ev iti zalım bir düşmənə, Ov iti əldə ediləcək mənfəətə, təzim, əhli üçün idarəçiliyə, digərləri üçün güc və varlıq sahibi olmaqla birlikdə insanlıqdan payı olmamağa, İti öldürmək düşmənə qalib gəlməyə, itlərlə birlikdə havlamak məqsədin hail olmasına, Ov itlərinin ova çıxması, insanların birlikdə edəcəyi bir iş və hərəkətə yaxud hər kəs üçün xeyirli inkişaflara, Ov itlərinin şəhərə dönmələri səssizlik və işsizlikdən, İtlər dünya əhli insanlara, təhlükəsizlik güclərinin köməkçilərinə, gözətçiyə yaxud bidat sahibi kimsəyə, İt əti yemək düşməndən gələcək mala yaxud ona qalib gəlməyə, çoban iti, ev xalqını pisliklərdən qoruyan və qonşuları ilə yaxşı dolanan insana, itlərlə söhbət etmək gizlənməyə, Ev iti, sadiq olmaqla birlikdə alçaq yaratılıştı gözətçi yaxud köməkçiyə, İtin yediyi yalı görmək, malını başqasından qısqanan xəsis və acgöz bir kimsəyə, Əshabi-Kəhfin itini görmək fərarilik etməyə, qorxu və həbsə; bu iti şəhər içində görmək vəkilliyinə yeniləməyə dəlalət edər.

Yuxuda özünə it aldığını görmək, onun digər insanlarla xoş söhbətlər etməsinə şərh olunar. İtin ısırdığını görmək, bir yaxşı yoldaşınız səbəbiylə çətinlik yaşayacağınıza işarədir. Özünü itlər uluyor və ya havlıyorsa istəklərinin reallaşacağına və güvən içində olacağına şərh olunar. Əgər itləri öldürdüyünü görsə, düşmənlərini alt edəcəyinə şərh olunar.Yuxuda özünə it aldığını görmək, onun digər insanlarla xoş söhbətlər etməsinə şərh olunar. İtin ısırdığını görmək, bir yaxşı yoldaşınız səbəbiylə çətinlik yaşayacağınıza işarədir. Özünü itlər uluyor və ya havlıyorsa istəklərinin reallaşacağına və güvən içində olacağına şərh olunar. Əgər itləri öldürdüyünü görsə, düşmənlərini alt edəcəyinə şərh olunar.Çirkin it, bir düşməniniz olduğunun işarəsidir.

Əgər it sevimli və əlinizi yalıyorsa, gerçək dostlara sahib olacağınızmənasını verər.It sevənlər üçün yuxu dost, sevməyənlər üçün isə düşməndir.Yuxuda it, sədaqətlə təbir olunur. Yuxusunda bir itin özünə hücum, lakin isirmadigini görmək, düşmənlərinin özünə dis bilediklerine, lakin zərərləri toxunmayacağına dəlalət edər. Bir itin özünü isirdigini və paltarlarını parçaladığını görmək, işində özünə rəqib olan kəslər tərəfindən sıxışdırılaraq, zərərə ugratilacagina işarədir.

Bir itin özünün yanına gələrək, əllərini yaladigini və batıq səslə havladigini görmək, özünü alt etmək istəyən rəqiblərinin yola gəldiyinə və onunla razılaşmaq istədiklərinə dəlalət edər. Yolda gedərkən bir neçə itin hücumuna uğrayıb, onlarla mübarizə edərək, hamısını qaçırdığını görmək, evində ev xalqı tərəfindən pis qarşılanacağına lakin onları söyledigi sözlərlə inandiracagina dəlildir.

Dişi bir itin xarici balasını verdiyini görmək, uşaqları varsa, onlardan xeyir görəcəyinə, bekarsa halal süd əmmiş bir qadınla evlənəcəyini işarədir. Abdülgani Nablusiye görə; xarici it inadçı və pis ürəkli bir qadındır. Yuxuda bir xarici itin bir kişi iti kovaladigini görmək, belə bir qadının şərinə uğrayaraq, xalqa alçaq olacagina, iki itin bir xarici iti təqib etdiklərini görmək pis yola uymuş bir qadınla bir kisi əlindən tutub onları xeyirli bir şəkildə evləndirəcəyini dəlalət edər. Yuxuda bir çoban iti bəslədiyini görmək, düşmənlər varsa özündən çəkindiklərini, yaxud ev xalqının özü haqqında böyük saygilar olduğuna işarədir.

Bir ev iti olmasına və bağçasında və ya prospektdə gezdirdigini görmək, o kimsənin kefinə düşkün və mərhəmətli bir adam olduğuna dəlalət edər. Ov iti bəsləyən kimsə, nümayişi sevən bir adam olaraq təyin olunar. Küçədə sürü halında havlayarak gedən itləri görən, içində bəslədiyi bütün istəklərinə qovuşar. Yuxusunda özünün birdən-birə bir it olduğunu görmək, onun başqalarına qarşı çox qürurlu və çox məğrur davrandığına işarədir. Əvvəlcə it olduğu halda, birdən-birə insan olduğunu görmək, tövbə və istiğfar etməyə və Allahin qadağan etdiyi hər şeydən əl ətək çəkməsi tələb dəlalət edər. Yuxusunda bir iti kəsərək onun ətini yediyini görən kimsə, düsmanindan üstün olar, lakin əlinə haram mal keçər.

Bəzək iti bəsləmək, yoldaşıyla arasının yaxşı olmadığına işarədir. Yuxusunda bir bəzək itini qucağında daşıdığını görmək, yoldaşına xəyanət etdiyinə dəlalət edər. Yuxusunda it südü içdiyini görmək, azılı bir düşməni olduğuna və ondan çəkindiyini dəlalət edər. Itini tasmasindan tutaraq, zorla çəkib apardığını görmək, özünə kömək üçün bəzi kəslərin basvuracagina işarədir. Bəzilərinə görə; yuxuda it görmək, düşmənçiliyindən belə yaxşılıq və şəfqət olan biri ilə; xarici it görmək isə, xasiyyətsiz və sonunda bəla olacaq bir qadınla təbir olunur. Qara it bir zənci düşmənə, ağ it digər düşmənlərə şərh olunar, yuxusunda bir itin üzərinə havladigini görən sonsuz, qorxaq bir düşməndən pis bir söz eşidir və ona qarşı kinli olarlar. İtin özünü isirdigini görən, düsmanindan pis bir rəftar görər.

İtin Agzinin suyundan paltarının pislendigini görən, düsmanindan eşidəcəyi sözdən ötəri kədərlənər. Paltarını bir itin yirttigini görmək, işlərində əskiklik olduğuna; it əti düşmən malına, o ətdən yemək, düşmənə üstün gəlməyə dəlalət edər. Kirmaniye görə; yuxusunda bir iti başqa bir itin Üzərinə hücum görən, düsmanindan xilas olmaq üçün başqa bir düşmənini onun üzərinə yollar. İti çörək dogradigini görənin ruzinin bol olar. Yatmaqda olan bir iti başı altına yastıq kimi qoyduğunu görmək, içlərində əhəmiyyətsiz çətinliklər olacagina və düşmənə inandigina dəlalət edər. It südü, qorxu və düşməndən çekinmektir. İtin özündən qaçdığını görmək, düşmənin özündən qaçıb qarşısına gəlməkdən çəkindiyini işarədir. Ismail əl-əsasa görə; yuxuda ov iti ilə avlandigini görən, düşmən olduğu irəli sürülən bir adamdan mənfəət görər. Ov itinin əti, miras ilə təbir olunur. Bir ov itini yarimdan kovdugunu görən, fayda görəcəyi bir düşmənini uzaqlaşdırar. Yuxuda it görmək iki şəkildə təbir olunar: Sahibi olduğu xidmətçilər, məğlub etdiyi düşməni.

Zərərli it, yuxu sahibi üçün zərər verəcək düşmən; oynamaq və əylənmək üçün bəslənən bəzək iti, dad almaqla, sevgi və sevinclə şərh olunar. Yuxusunda bir it satın aldığını və ya özünə hədiyyə edildiyini görmək, aliment barəsində akrabasindan bəziləri ilə aralarında dolanışıqsızlıq və ayrilik olub, sonradan hamısının keçəcəyinədəlalət edər. Yatagina, və ya yemək qabına, yaxud əşyasından birinə itin isedigini görmək, arvadı ilə bir yabanci kişinin və ya əri ilə bir yabanci qadının qeyri qanuni əlaqədə olduğuna işarədir. Bir itin özünə hücum görmək, başqası üçün pis söz söyləyən bir adama dəlildir. Yuxuda it görmək dörd şəkildə təbir olunar: Alçaq bir düşmən, tamahkar bir adam, çirkin bir xidmətçi, cahil bir adam. Bəzi şərhçilər; yuxuda qara bir itin uludugunu görmək, xəstəliyə dəlalət edər. Çünki bu dəfələrlə təcrübə edilmişdir, deyərlər. Bir başqa rəvayətə görə: Yuxuda it görmək günah işləməkdə cəsarətli, zövq və sefaya düşkün bir kimsəyə işarədir. Eger it ürürse o adi kimsənin həddi asaraq pis və tamahkar olduğuna işarədir. Bir kimsə yuxuda özünü bir it isirdigini və ya tirmaladigini görsə, o kimsəyə hiss etdiyi acı qədər düsmanindan bir zara çatar.

Bəzən yuxu sahibi xəstələnər. Bir kimsə yuxuda bir itin özünün paltarını yirttigini görsə, onu ağılsız bir adam qeybət edər. Dişi it, inadçı və pis bir qövm və qəbiləyə mənsub adi bir qadındır. It balası, sevimli bir uşaqdır. İt zövq və sefaya düşkün bir kimsədir. Yuxuda çoban itinə malik olmaq, yuxu sahibinə bir dünyada əldə edəcəyi menfaata işarədir. Ev iti, zalım bir düşməndir. Səltənət və məmurluğa layiq olan bir kimsə yuxuda təzim itini görsə, bir vilayətə vali olar. Təzim iti qüvvətli, ancaq Vicdansiz adi bir kimsədir. Yuxuda bir it aldığını görən kimsə, hizmetçilerle yoldaşlıq və söhbət edər və asin dərəcədə sevər. Bir kimsə, itin özünü isirdigini görsə, o kimsəyə bir xidmətçi və ya bir dost və dost tərəfindən bir sikinti və müsibət çatar. Itlərlə birlikdə havladigini görən kimsə, arzusuna çatar. Itləri öldürdüyünü görən kimsə, düşməninə qalib gəlir. Bir kimsə yuxuda ov itlərinin ova çıxdıqlarını görsə bu yuxu bütün insanlar haqqında xeyirdir və insanin edəcəyi bir hərəkət və hərəkətə işarədir. Ov itlərinin ovdan döndüklərini görsə, işsizliyin işarədir. Ov itlərinin şəhərə girdiklərini görməkdə belədir. Evi qoruyan itlər adamın xanımının, əşya və evini qorumağa, qadın üçün, xəstəliyinin artmasına, zərərə və bəzi əşyasının getməsinə işarədir. Eger xarici ev itlərinin ürüdüklerini görsə pis kəslərdən çatacaq zərər və hiyləyə işarədir.

Ev itlərinin xəstə olduqlarını görsə xəstəliyə, zərərə və evin bəzi əşyalarının getməsinə işarədir. İtlər, təhlükəsizlik qüvvələrinin uşaq və köməkçisinin təbir edilər. İt zəif bir düşmən və xəsis bir adamdır. Yuxuda özünə bir itin ürüdügünü görən kimsə, Vicdansiz bir adamdan hoslanmiyacagi bir söz eşidərlər. Yuxuda it əti yediyini görən kimsə, düşməninə qalib gəlir və düsmanindan əlinə mal keçər. İt gözətçiyə və bidət sahibi bir kimsəyə işarədir. Yuxuda it südü içmək, qorxuya işarədir. It, cavan və ya qapıda israr edən bir dilənçiyə işarədir. Bəzən də it, onun sahibinə olan sədaqətinin çoxluğundan sahibinin malini qoruyub xaricilər dəf etməklə birlikdə, nəfsin perisanhgma, məskənət və alçaq bir kimsəyə işarədir. Bəzən də it biriktirmekle birlikdə dünya üçün çoxca həris olub və yaltakçilik etməyə işarədir. Bütün itlər dünya əhlinə işarədir. Ov iti, izzət, ucalıq və ruzidir. Çoban iti, xanımı, çolukçocugu və qonşusu haqqında qısqanc yaxşı bir qonşudur. Yuxuda itlə söhbət etmək “Əshabi-i Kəhf” in məşhur kissasina bianen gizlənməyə işarədir. Dişi it nəsli çox və ərini qoruyan bir qadına işarədir. Bəzən it, Allah (CC) in rəhmətindən ümiünl kəsməyə və yalanciliGa işarədir,Düşməniniz olduğuna işarədir. Əgər it sevimli və əlinizi yalıyorsa, şansınızın açıq olacağına işarədir. Havlayan bir it, yaxın dostlarınızın tövsiyələrini nəzərə almanız lazım işarəsidir.


1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*