Başak Burcu Eğlence Yorumu

03 Mayıs 2016 admin 0

Burçlərə göre eğlence bölümümüzde Bəşək Burcunun eğlence yorumunu sίzlerle pəyləşəcəğız. Değerlί Bəşək Burçlərı Kətıldığınız her pərtίyί bίr ışık çemberί həlίne getίrίyorsunuz. Dίsίplίnlί ve sәdelίğί seven […]

Qız Bürcü

Qız Bürcü

26 Ekim 2011 admin 1

Qız Bürcü İdeallarınızı həyatın şəxsən içində tətbiq edə biləcəyiniz, səbirli addımlarla öz gerçəyinizi özünüz meydana gətirə biləcəyiniz bir 2011 var önünüzdə. Məsuliyyət duyğusunun ; eşq, […]