kahin Kadir

30 Temmuz 2012 admin 26

Şirinlik celp MƏHƏBBƏT ÜÇÜN EDİLƏN TİLSİMLƏR … Sevdiyini ÖZÜNƏ qoşmaq üçün VEFK VƏ TILISIMLAR … İŞ HƏYATIN DA müvəffəqiyyət əldə etmək istəyənlər … Səbəbsiz yerə […]