Cinlərin zərərləri

Cinlərin zərərləri

Sual: Cin insana zərər verər mi, insan şəklinə girə bilər mi? Zərərindən qorunmaq üçün nə etməli?
CAVAB
Tam Elmihal əbədi səadət kitabında xülasəylə deyilir ki:
Cinlərin müsəlman olanı və olmayanı var. Müsəlman olan cinlərdən insanlara bir zərər gəlməz. Bunlar, tək ibadət edərlər. Əhli-sünnə alimləri bunları tanıyar. Saleh insanlar kimi görünür və söhbət edirlər. Kafir olan cinlər, insanlara müxtəlif şəkildə zərər verərlər. İnsandan ayrılmayıb hər şəklə girə bilərlər. Məsələn mikrob şəklinə girib insanın damarlarında gəzərlər. Yalnız möminlərin qəlbinə girə bilməz isə də, ürəyinə vəsvəsə verə bilər. Keçi, ilan, pişik şəklinə girdikləri çox görülmüşdür.

Kafir cinlər, yaxşı insan şəklinə də girib yaxşı və faydalı şeylər də edərlər. Kafir və fâsıklarla yoldaşlıq quruluşun tərəfindən, heç ayrılmayıb onları günaha və küfrə soxarlar.

Cinlər və şeytanlar yuxuda da görülə bilər. Çox gözəl şəklə girib ihtilama səbəb olarlar.

Hər kəsin kafir bir cin yoldaşı vardır. Mələklər, insanları cinlərin zərərindən qoruyar.

Ayə-i kərimə və dua oxuyub, Allahu təalaya sığınanlara da cinlər bir şey edə bilməzlər.

İnsanlara, xəstəliklərin müalicə üsullarını və lazımlı dərman öyrətdikləri, sara xəstəsinin bədəninə girib, ona zərər verdikləri, insanlara nəzərlərinin dəydiyi kitablarda yazılıdır.

Cin üç sinifdir:
1 – Rüzgar və hava kimi olanlar.
2 – Yerdəki böcək və hayvancık kimi olanlar.
3 – Dinin əmr və qadağanlarına uyğun gəlməklə vəzifəli olanlar ki bunlara hesab və əzab vardır.

Cin, atəş və havadan yaradıldığı üçün çox Lətifdir, tez hərəkət edir, yüngül bir çarpmada dərhal ölərlər. Ömürləri qısa, din məlumatları azdır və qürurlu olarlar, bir-birləri ilə həmişə döyüşər və döyüşərlər. Cinn ölümü, yerdə kaybolmakla olar. Ağsaqqalları, cavanlaşarlar, uşaqlıq halına dönər və ölüb yerdə yox olur.

Kafir cinlər, cinçi və cadugərlərin bildirdiyi insanlara sehr = cadu edərlər. Hadika’daki hədis-i şərifdə, (Sehr = cadu edən, etdirən və inanan bizdən deyil) buyurulur. Cinciler, falçılar və ulduz Name baxıb, soruşulan hər şeyə cavab verənlər cadugər sinifinə daxil. Bunlara gedib, söylədiklərinə, etdiklərinə inanmaq, bəzən doğru çıxsa belə, Allahdan başqasının hər şeyi bildiyinə və hər istədiyini edəcəyinə inanmaq olub, küfr olar.

Keçmiş şeyləri cindən soruşmaq caiz, gələcəkdə olacaq şeyləri soruşmaq caiz deyil. Çünki gələcəyi və qeybi ancaq Allah Təala bilər. Kafir cinlər yalançı olduğu üçün olmuş şeyləri də görmədən gördük deyə. Cinciye gedib, insanı cindən kurtardığına inanıb, ona ödəniş vermək caiz deyil.

Cindən xilas olmaq üçün ən təsirli silah Söz-i temcid (La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim) və istiğfar duasıdır. Bunları okuyandan, cinlər qaçar və cadu pozular. Cin məktubu deyilən duanı, yanında taşıyana və ya evində bulundurana cin gəlməz, dadanmış olan cin də gedir.

Ayə-əl-kürsi, İxlas, Muavvizeteyn və Fatihə surələrini tez-tez oxumaq da, insanı cindən mühafizə edər. Bu ayəti-kərimə oxumaqla, bu məktubu daşımaqla, şəfa ayələrini oxumaqla və yazıb suyunu içməklə faydalanmaq istəyənlərin Əhli-sünnə etiqadına uyğun olaraq doğru iman sahibi olması lazımdır. Bunları yazanın və istifadə etiqadı doğru olmazsa və haram işlərsə, faydaları görülməz.

Cin və şeytan şərindən xilas olmaq üçün və sara xəstəliyinə və sehri, böyüyə qarşı qoruyucu ayə deyilən (ayat-ı qoruyucu) ı yeddi gün oxumalı və bu ayələri üzərində daşımalıdır.

Övliyanın ruhları, görünmədən də, görünərək də, sevdiklərinə fayda verər və bəlalardan qoruyar. Onları tanımağa, sevməyə və sevilməyə məşğul. (Daha çox məlumat üçün əbədi səadət kitabına baxılmalı.)

Cin və şeytan
Sual: Çinli şeytanın yaradılış baxımından fərqi nədir?
CAVAB
Şeytan da, cin kimi, odla havadan yaradılmışdır, lakin cinde hava, şeytandan atəş çoxdur. Cinlərin kafir olanları olduğu kimi müsəlman olanları da vardır. Şeytanların isə hamısı kafirdir. (Keşkül risaləsi)

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*