büyünün zararları

BÜYÜ VE SİHİR :

Büyü ve sihrin zararları . Mutlu geçinen sorunu olmayan bir yuvayı yıkar aile fertlerini birbirine düşnan eder küçük büyüğü büyük küçüğü dinlemez herkes benim lafım olsun der . Severek nişanlanan ve evlenenleri sebepsiz yere aralarına şüphe ve itimatsızlık sokar aniden nişanı ve evliliği kopar . güzel geçine  iyi para kazanan iki ortağı birbirine düşman eder .

Eşler arasında şüphe ve güvensizlikler başlar . Evlilik çağına gelmiş kimselerin evliliğini bağlar kısmetleri olduğu halde bir türlü izdivaç yapamazlar Sağlıklı iken hastalığa düçare olur .

Zekası yerinde ike zekası kafası çalışmaz  Evlat anaya babaya baba ana evlata bir anda düşman olurlar .  Bir anda ağlarsın ve huzursuz olursun iş yapmayı  yemeyi içmeyi istemez bir duruma gelir . Herşeyden nefret eder ve gözüne türlü türlü mahlukla görünür  Kimsenin olmadığı yerlere gitmek istersin sakin ve sukunet istersin  .

Kazancının bereketini görmessin . Kavgacı sinirli ve asabi olursun  Eşin ile arkadaşın dostun ahbabın ile tartışmak için bahaneler bulursun  Gözlerin dumanlanır gözlerin sulanır kasıklarına sancır başına ağrılar girer. 

Şunu dicem hemen hemen herkesin evinde bilgisayar vardır Büyü ile bilgisayarın eş benzerliği vardır  insanı Büyü bilgisayarı Virüs çökertir . Misal verelim bilgisayarınızda kayıtlı dosyanız vardır değerli bilgileriniz vardır   ve bilgisayara virüs bulaşırsa aniden çökertmez virüs bir pororam diğer pororam derken bilgisayarın tüm bilgilerine bulaşır ve bir zaman sora bilgisayarınız çöker ve o değerli önemli gerekli bilgileriniz çalışmalarınız bir anda hepsi çöker ve gider tekrar sil baştan yıllarca o bilgileri toplamaya .

Büyü ve Sihir . Bilgisayara bulaşan  virüs gibidir ve Büyü ve Sihir insan vucuduna ve insan gözeneklerine nufus ettimi işte o zaman insanı çöküşü başlar ve  bir daha eski sağlığına sıhhatına mutluluğuna huzuruna kavuşamaz ve seni sende alıp götürür hayattan koparır .   

AZERİCE

BÖYÜK və sehr:
Cadu və Sehrin zərərləri. Xoşbəxt dolanan problemi olmayan bir yuvanı yuyar ailə fərdlərini bir-birinə düşnan edər kiçik böyüyü böyük kiçiyi dinləməz hər kəs mənim sözü olsun deyir. Severek nişanlanan və evlənənlər səbəbsiz yerə aralarına şübhə və itimatsızlık soxar birdən nişanı və evliliyi qopar. gözəl geçine yaxşı pul qazanan iki ortağı bir-birinə düşmən edər.
Yoldaşlar arasında şübhə və etibarsızlıqları başlar. Yetkinlik yaşına gəlmiş kəslərin evliliyini bağlar qisməti olduğu halda heç cür izdivac edə bilməzlər Sağlam ikən xəstəliyə düçar olar.
Zəkası yerində ikən zəkası başı çalışmaz Övlad anaya ataya ata ana evlata bir anda düşmən olarlar. Bir anda şəbəkələrsən və narahat olarsan iş etməyi yeməyi içməyi istəməz bir vəziyyətə gəlir. Hər şeydən nifrət edər və gözünə müxtəlif mahlukla görünər Kimsənin olmadığı yerlərə getmək istəyərsən sakit və sükunət istəyərsən.
Qazancının bərəkətini görməsi. Davaçı əsəbi və əsəbi olarsan Yoldaşın ilə yoldaşın dostun dost ilə müzakirə etmək üçün bəhanələr taparsan Gözlərin dumanlanır gözlərin sulanar əllərinə sancır başına ağrılar girər.
Bunu dice az qala hər kəsin evində kompüter vardır Cadu ilə kompüterin yoldaş bənzərliyi vardır insanı Cadu kompüteri Virus çökdürür. Misal verək kompüterinizdə qeydli faylın vardır qiymətli məlumatlarınız vardır və kompüterə virus bulaşsa birdən çökertmez virus bir pororam digər pororam deyərkən kompüterin bütün məlumatlarına bulaşar və bir zaman sora kompüteriniz çökər və o qiymətli əhəmiyyətli lazımlı məlumatlar işləriniz bir anda hamısı çökər və gedər təkrar sil başdan illərcə o məlumatları toplamaya.
Cadu və Sehr. Kompüterə bulaşan virus kimidir və Cadu və Sehr insan bədəninə və insan məsamələrinə əhali ettimi o zaman insanı çöküşü başlayır və bir daha köhnə sağlamlığına sıhhatına xoşbəxtliyinə hüzuruna qovuşa bilməz və səni səndə alıb aparar həyatdan qoparar.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*