Azerice Kiyafetname

kiyafetname azerice
kiyafetname azerice

KIYAFETNAME paltarını BAK Əxlaqını ÖĞREN
                                       Türkçe Kiyafetname Üçün Basın

Sevgili ziyaretçilerimiz Kıyafet Name dediyim insanın üzvlərini bədən formalarının şəkillərinin necə olduğunu və necə bir insan və necə xarakterə də olduğunu izah edər və geçektir. Aza bədən şəkil insanların mənəvi tərbiyəsidir bədən tərbiyəsinin halları və şəkilləri cisimə həyata təsir etdiyi üçün insanların Kıyafet yəni bədən forma və şəkilləri bir həqiqət və gerçəkdir.

UZUN: Boy hamakat və sadəliyi axmaq və bönlüğe dəlalət edər

QISA: Boy zəkaya hilekarlığa və fitnəyə

ORTA: Boy gözəl əxlaqa paklığa və təmizliyə

YUMŞAQ: Saç yılışıklığa qorxaqlığa və cesaretsizliğe

SERT: Saç ağıl cəsarətə və cürət

SARI: Saç qürur qürura və qəddar və hiddətə

QARA: Saç səbir və sükunətə as səlim olmağa

QUMRAL: Saç gözəl sözlülüğe lətafət və mərifətə

AZ VƏ: Seyrək saç təmiz kalpliliğe və hoşnutluğa

SIK və ÇOK: Saç idrakin azlığı və anlayışı olmağa

KİÇİK: Saç ağılı azlığına və sirr saklamamağa

BÖYÜK: Saç ağlın və zəkanın çoxluğuna

Yastı: Tepe baş qəm və kədər taşımağa

Yanları: Basık baş xasiyyəti və təbiəti dar və hiddətə

YUMRUK: Və yüksək alın əmanətə və dözümlü olmağa

Yastı: Və düz təpə xasiyyətini pis olmasına və tez xəstə olmağa

GENİŞ: Alın idraka və anlayışlı olmağa

ARASI: Çatık kaş hər zaman qəm və düşüncesizliğe

SİVRİ: Uçlu qaş fitnəyə və hileliğe

QALIN: Kaş qəm və dar düşünməyə

İKİ: Arası açıq qaşlar gözəl əxlaqa gözəl simaya və düşüncəyə

UZUN: Kaş qürur və təkəbbürə

UZUN: Qulaq oğurluğa mal və sirr düşkünlüyündən

Çuxur: Göz tekebbür qürura büyüklenmeğe və kibirlenmeğe

QARA: Göz təbiət eten itaət və

QUMRAL: Göz şücaət və cəsarətə

ELA: Göz ədəb tərbiyəyə və qabiliyyətli olmağa

MAVİ: Göz fərasət və şiddətli zəkaya

ÇİNİ: Mavi göz son dərəcə zərərli olmağa

KİÇİK: Göz təbiət xəttində meşrepli olmağa

BÖYÜK: Göz əxlaq və zəkanın bolluğuna anlayışa

YUMRUK: Göz sahibinin açır fitnə kar və hasut olmasına

Kirpik: Göz uğursuzluğa

Baygın: Göz ürək və ürək Oğurluğuna

Nöqtəli: Göz çox nəzəri dəyən kimsəyə

TEK: Göz zərərli fitnə kar və hasutluğa

SASI: Göz uğursuzluğa və cahilliyi

GÜLER: Göz fövqəladə xeyir severliğe

SIK: Və uzun kirpik hər gözəlliyə könül vermə və sonunda ziyana

BÖYÜK: Üz axmaqlıq və idaresizliğe

KİÇİK: Üz qürur və təkəbbürə

Yumuk: Üz badamcıq xəstəliyinə

Yastı: Üz sadə dil və axmaq olmağa və tez dayanıqlılığa

ZƏİF: Üz hilekarlığa və bone

Enli: Üz əxlaqı və təbiət ən ağır olmağa

GENİŞ: Üz sözlərindən davamlı acı olmağa

AĞ: beniz sahibinin ədəbli və tərbiyəli olmasına

ESMER: beniz sevimliliyi və hoşluğa və gözəlliyə

SARI: beniz xəstəliyə və illetle olmağa

Qaraya: meyilli bir beniz hilekarlığa və şəfqət və mərhəmətə

AĞ: Və çəhrayı beniz çox gözəlliyə və hoşnutluğa

UZUN: Burun idrakin azlığına və anlayışsız olmağa

QISA: Burun çox qorxaqlığa

BURUN: ucunun topak olması meyyal olmağa yeyib içmeğe və uyumağa

BURUN: ucunun əsmər olması inad və israfa

BURUN: Dekliğinin geniş olması qürur və həsəd olmağa

BURUN: qanadlarının açıq olması sahibinin qəhr və fesadının olmasına

Yastı: Və geniş burun şəhvətin bol olması və şiddətlə cima edib

Əyri: Burun sahibinin himmət mütəxəssisi olmasına

KİÇİK: Ağız gözəlliyə və ferasete

BÖYÜK: Ağız qüvvət və şücaət

Əyri: Ağız uğursuzluğa və talesizliyə

Tana: Səs qürur və büyüklenmeğe

Kişidə: İncə səs şəhvətli olmağa və ikramcı olmağa

Qadında: İncə səs zəriflik və xəyalçı olmağa

Kişidə: Qalın səs himmət sahibi olmağa

Qadında: Qalın səs çox yalan söyləməyə

ÇƏNGƏL: Səs meylli bir insan olmasına

Suratlı: Danışmaq və idrakin çoxluğuna

ÇOX: Gülmək hayasızlığa və terbiyesizliğe

GÜLER: Üz hər kəs tərəfindən sevilmeğe və mehriban olmağa

İNCE: Dodaq söz dinlər və ağıllı olmağa

QALIN: Dodaq ağırlığa sərtliyə və katılığa

İRİ: Diş pislik etməyə şiddətli ara bozmağa

KİÇİK: Diş ağır və sakit meşrepli olmağa

ORTA: Diş düzgünlük və saffa olmağa

SİVRİ: Çənə aşklın noksanlığına və düzenbazlığa

Ekli: Çənə qatı kobud və sərt olmağa

GAMZELİ: Çənə ağıl və ferasete

UZUN: Saqqal axmaqlığa və hünersizliğe

SIK: Saqqal çox yeməyə və boşboğazlığa

QARA: Və seyrək saqqal zəkaya və ferasete

KÖSE: Saqqal hiyləyə yalançı olmağa və fesatlığa

DEYİRMİ: Saqqal sahibinin əhli kamil olmağa yetkin kimsəyə dəlalət edər

QALIN: Boyun ağılsızlıq və bönlük xəstəliyinə

UZUN: Boyun ağıl və idrakin azlığına

İNCE: Gerdan sahibinin cahil və məlumatsızlığını

QALIN: Boyun gecə gündüz yeməyə və boş boğazlığa

QISA: Boyun çox hiyləgər olmağa dəlalət edər

MUTEBİL: Boyun xeyir iş yapmağa və xeyirli düşüncəyə

SİVRİ: Çiyin sahibinin oğru və insanlara pislik edəcəyinə

Əyri: Çiyin səhv işlər etməyə

QISA: Çiyin akılsızlığa və axmaqlığa

DÜŞÜK: Çiyin rüsvayçılıq şiddətinə meylli olmaq

Mötədil: Çiyin dirayət tez tərləməyə və bədən sızısına

QISA: Qol sahibinin şər əhli olmasına

UZUN: Bilek fövqəladə kərəm və şəhvətli olmasına

KİÇİK: Əl elişlerinde bacarıqlı olmağa

BÖYÜK: Əl sərt və qatı təbiətli olmağa

UZUN: Qol istiqamətin və doğruluğun yoxluğuna

UZUN: Barmaq hünər əhli və fən sahibi olmağa

QISA: Barmaq bacarıqsızlığı

YUMŞAQ: Barmaq ağıllı və iş yapmağa bacarıqlı və meylli olmağa

GENİŞ: Dırnaq xeyirli və sevimli olmağa

YUMRUK: Dırnaq merhametsizliğe və şefkatsizliğe

Yastı: Və düz dırnaq əlindən hər iş gələcəyinə

Çıkı: Sinə pis xasiyyətli olmağa

DAR: Sinə gecə və gündüz qəmli olmağa

GENİŞ: Sinə könlünün davamlı şən və şakrak olacağına

Sinədə: Və çiyində qıl kesreti şəhvətə və şəhvətli olmağa

Qadında: Böyük məmə südün azlığına

Qadında: Kiçik döş südün həddindən artıq çox olmasına

Qadında: mötədil məmə ərinə sadiq olmağa və əri ilə şirin söhbətlərə

Qadında: Yumşaq məmə canın və ruhun letafetine canın və ruhun gözəlliyinə

Qadında: Qatı məmə əxlaq və təbiətin gözəlliyinə

Yastı: Arka şəfqətli və mehribanlığın

GENİŞ: Arka əxlaq və təbiətin gözəlliyinə

TOMBUL: Arka fövqəladə qüvvət və mətanət

KILLI: Arka şəhvətin ziyadeliğine

İNCE: Bel şəkil və heyətinin zarafetini

BÖYÜK: Qarın axmaqlığa akılsızlığa anlayışsızlığa və bönlüğe

GENİŞ: Və qısa qarın çox pis xasiyyətli olmağa

KİÇİK: Qarın zəriflik və lətafət gözəlliyinə

KILSIZ: Qasıq təbiətinin sərtliyinə və katılığına

Enli: uyluk zəiflik sölpüklük və darlığa

BÖYÜK: Kişilik orqanı sahibinin cahil hərəkətli və zem edici olduğuna

KİÇİK: Kişilik orqanı cimasız yatmağa seyri sefaya

UZUN: Kişilik orqanı həddindən artıq şəhvətli olmağa

Qadında: Böyük vagina itaatsızlığa və çənəsi çokluğa

Qadında: Kiçik vagina gözəl əxlaqa və şəhvətli olmağa

Qadında: Dar vagina çox yeməyə və dedi kodu etməyə

UZUN: Bacak fövqəladə həyat iğliğine

QISA: Bacak mütereddit təbiətli olmağa

Sevgili ziyaretçilerimiz yuxarıda bəyan etmiş olduğum bədən üzərindəki əzaların qısa olması uzun olması şəkilləri və formaları insan həyatını xasiyyətini əxlaqını və tərbiyəsini söyləməkdə oxu və elə qərar ver özünü tanı yoldaşını tanımana yol göstərəcək siz sevgili ziyaretçilerimiz köməkçi olmağa çalışıram və sizləri köməkçi olmağa cəhd edirəm qüsurum varsa sizdən öz adıma üzr istəyərəm sevgi və Saygılarımla

MEDYUM KADİR

3 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*