Astroloji Sözlüğü

astroloji sözlüğü

astroloji sözlüğüBucaqlar (Aspect): Bir ulduz xəritəsindəki Günəş, Ay və planetlər aralarında və bəzən də yüksələn burçla bucaqlar meydana gətirərlər. Bu bucaqların kimi müsbət kimi mənfi sayılır. Bucaqları quran planetlər çox daha təsirli hala gələ bilirlər. Astrolojide bucaqların şərh olunmasına çox əhəmiyyət verilir.
Əqrəb (Əqrəb): Zodyakın səkkizinci bürcüdür. Bu bürcdə Günəş, 24 Oktyabr – 22 Noyabr dövrəsində iştirak edər.
Azalan Burç (Descendent): Ad saat və yerində qərb üfüqündə itməkdədir olan Zodyak bürcü və dərəcəsi.
Altmış (Sextile): Aralarında altmış dərəcə olan planetlər ahəngli əlaqələr qurarlar. Bu uyğun bucağa ‘Altmış’ deyilir.
Arketip: İnsan şüurunda kollektiv və universal olaraq olan əsas obraz; fərdi şəxsiyyətin sintezini təşkil edən əfsanəvi xammal.
Aslan (Leo): Zodyakın beşinci bürcüdür. Günəş, 24 İyul – 23 Avqust dövründə bu bürcdə qalar.
Astroloq: Göy xəritəsini çıxaran və detallarına görə bunu şərh edən kimsə.
Astroloji Növləri: Dünya siyasət və iqtisadiyyatı, gələcək hadisələr, sağlamlıq kimi müxtəlif mövzuda astrologiyadan faydalanıla bilər. “Seçki” deyilən bir növ sayəsində də evlənmə və ya bir layihə üçün gələcəkdə uyğun bir günü tapa bilmək mümkündür.
Atəş (Fire): Zodyakın bürcləri müəyyən qruplara ayrılırlar. Atəş də belə bir qrupdur. Qoç, Şir və Oxatan, atəş bürcləridir. Buna Atəş Üçlüsü də deyilir.
Ayakucu (IC – Nadir): Düşey doğrultunun gökkubbeyi deldiği nöqtələrdən üfüqün altında olanı.
Ayın Cənubi düyünü (South Moon node): Ayın ekinoks’u yuxarıdan aşağıya və ya cənuba doğru kəsdiyi nöqtəyə Ayın Cənubi Nöqtəsi, Cənubi düyünü və ya əjdaha Quyruğu adı verilər və işarə ilə göstərilir.
Ayın Şimal düyünü (North Moon node): Ay irəliləyərkən ekinoks’u yəni Günəşin izlədiyi fərz edilən yolu yuxarıya və ya şimala doğru kəsər. Buna Ayın Şimali nöqtəsi, Şimali düyünü və ya əjdaha Əvvəli adı verilər Bu nöqtə işarəsi ilə göstərilir.
Ayrılma (Seperation): qovuşun mövqeyində olan iki planetdən sürətli hərəkət edənin digərindən uzaqlaşması.

BBalık (Balıqlar): Zodyakın on ikinci bürcüdür. Günəş, 19 Fevral – 20 Mart dövrəsində bu bürcdə qalar.
Qız (Qız): Zodyakın altıncı bürcüdür. Günəş, 23 Avqust – 23 Sentyabr dövründə bu bürcdə qalar.
Baş (MC – Zenit): Ad anı və yerində səmanın tam başüstünde qalan yeri. Ad xəritəsinin ən yüksək nöqtəsi. Buna “Səma Ortası ‘da deyilir.
Qərb Evləri (Occidental): Dördüncü ev ilə onuncu ev arasında qalan evlər. Mars ya da Saturn bu evlərdə olsa ağır və uzun sürən xəstəliklərə səbəb olar.
Birləşmə (conjunction): Ad xəritəsinin ən önəmli bucaqlarından biri də budur. Bu vəziyyətdə iki güc bir-birlərinin üstünə düşə bilər. Birləşmə bucağında iki planet arasında 8 dərəcə qədər pay buraxılar.
Buğa (Buğa): Zodyakın ikinci bürcü olan Buğa, Günəş 21 Aprel – 20 Mayda ikən bu bürcdə qalar.
Boxça: Bir xəritədə bütün planetlərin 120 dərəcə içinə toplanmasından meydana gələn şəkil. Güclərin belə toplanması insanın yalnız müəyyən bir neçə məsələ ilə maraqlanmasına gətirib çıxarar.
Bürclər Qurşağı (Zodiac): Bk. Zodyak.

CCastor və Pollux: Əkizlər şəkilində olan çox parlaq iki ulduz. Bunlara mifologiyada zidd iki qardaş olan Castor və Pollux’un adı verilmişdir. Əkizlər bürcündə bu cür ziddiyyətlər olduğu deyilər.
Cüt xarakterli Bürclər (Bicorporeal Signs): Əkizlər, Oxatan, Balıq. Ay bu bürclərdən birində və sərt təsir almışsa birdən çox evliliyə səbəb olar.

DDış qovuşun baxımından (Superior Conjuction): Xarici planetlər yer – günəş, planet olmaq üzrə bir istiqamətə gəlmələri.
Birbaşa (Direct): Bir planetin bürcdən bürcə gedərkən irəli doğru hərəkət etməsi.
Dişi və Kişi Planetlər (Feminine and Masculine Planets): Uran, Saturn, Neptun, Yupiter, Mars, Günəş və Merkuri kişi; Ay və Venera dişidir.
Dəyişər Qrup (Mutable): Zodyakın dörd bürcü dəyişir növdəndir. Yəni bu bürclər, asanlıqla vəziyyətlərə uyğunlaşdırır. Buna Değişir Dördlü də deyilir. Əkizlər, Qiz, Oxatan və Balıq bu qrupa girərlər.
Şərq Evləri (Oriental, Şərq): Onuncu ev ilə dördüncü ev arasındakı evlər. Bu evlərdə olan planetlər müvəffəqiyyət verib adamı atılgan və ehtiraslı edərlər.
Ad Xəritəsi (Uyğunluq): Bir insanın doğulduğu anda Günəş, Ay və planetlərin səmada çəkdikləri şəkillərin Dünyadan görülüşü. Yıldız Xəritəsi olaraq da xatırlanan doğum xəritəsi doğum tarix, yer və saatına görə çıxarılır. Bu xəritə insanın şəxsiyyətini, qabiliyyətlərini xüsusiyyətlərini, gələcək vəziyyətini və müvəffəqiyyət dərəcəsini göstərir.
Dönence (Tropic): Ay ya da Günəşin görünən hərəkətlə gəlib geri döndüyü yer. Yaz dönencesi, qış dönencesi kimi. Xərçəng və Oğlaq dönenceleri.
Dördlü (qualities): Zodyakın bürcləri xüsusiyyətlərinə görə müəyyən qruplarda toplanarlar. Hər bir qrupda dörd bürc olduğu üçün buna bu ad ilişmişdir. Dördlü, Qabaqcıl, Sabit və Değişir olmaq üzrə üç qrupdur.
Duran Yıldız (Fixed Star): orbitindəki ulduzlara görə yer dəyişdirməyən ulduz.
Eniş (Fall): Bir planetin öz idarə etdiyi bürcün əleyhdarı olan bürcdə iştirak etməsi səbəbiylə güçsüzleşmesi. Məsələn Günəş Tərəzi bürcündə eniş (gücsüz) mövqesindədir.

EEkinoks (Equinox): Bir il içində gündüz və gecənin bərabər uzunluqda olduğu iki gündən biri; baharın ilk günü və ya payızın ilk günü.
Ekliptik (Ecliptic): Günəşin və digər planetlərin dünya ətrafındakı gözlə görülən orbiti: Günəşin dünyadan görüldüyü kimi bir il içində qat etdiyi səmavi dairə.
Oxu Sistemi (System of Axes): horoskop iki ana oxu bölünmüşdür. Şərq-qərb üfüq oxu və imi um Coel-medium Coel oxu (Günəşin günorta və gecə yarısı nöqtələri). Oxu sistemi ilə Zodyakın meydana gətirdiyi dörd kəsişmə nöqtəsi bunlardır. Şərq ufkundaki yüksələn (Ascendant = AC), qərb ufkundaki alçalan (Descendant = DC), günorta nöqtəsindəki Medium Coel (MC) və gecə yarısı nöqtəsindəki İmium Coel (IC).
Mənfi İstiqamət (In Clock Wise Direction): Günəş, ay və planetlərin görünürdeki hərəkət istiqaməti.
Paralel Tabloları: Göy xəritəsi çıxararkən bürclərin hansı evlərə düşəcəyi bu Paralel hesabatlarında aydın olar. Ephemeris’lerde belə cür paralel cədvəlləri olur. İstanbul üçün New York Paralel cədvəli istifadə edilir. Çünki hər iki şəhər də Şimali 40 enlemindedir.
Ephemeris: Bk. Gökgünlüğü.
Yoldaşla (Equator): Yer mərkəzində dönmə oxuna dik olan müstəvidə yer yuvarlağı ilə ara kesiyi.
Evlər (Table of Houses): Əslində bu ‘Səmanın Evləri’ deyə xatırlanar. Səma bir dairə olaraq qəbul edilir. Bu 30 dərəcəlik bərabər on iki hissəyə bölünür. Hər bir evin öz xüsusiyyətləri vardır. Bu evlərə düşən bürc və planetlərə görə şərh edilir.
Ev Xəttləri (Cusps): Ad xəritəsindəki evlərin başlanğıc nöqtələridir. Köhnə istiqamətdə nişanlanır. Bu xəttlərlə qovuşun mövqesindəki planetlər o evlə əlaqədar mövzularda güclü təsir edərlər. Evlərin ən güclü olduğu mövqe ortaları deyil, başlanğıc nöqtələridir. Bu səbəblə astroloji bir evin başlanğıcına böyük dəyər və əhəmiyyət verər.
Ev Sistemləri (House Systems): Evlərin bölünməsi (ev xəttlərinin müəyyənləşdirilməsi) istifadə üsula görə dəyişər. Ən çox bilinən sistemlər (Dr. Walter Kochun təyin etdiyi) Koch üsulu, (Placidus De Titus’un Placidean üsulu, (Giovanni Campani’nin) Campanus üsulu, (Johannes Müllerin) Regiomantonus üsulu və bərabər evlər (Equal Houses) üsuludur .
Evlilik Nöqtəsi (Part of Marriage): Yüksələn Bürc + Venera – Yupiter (gündüz), Yüksələn Bürc + Yupiter – Venera (gecə).

FFokalizör: Doğum xəritəsində, gücü vurğulanmış və strateji olaraq mövqelənmiş bir planet.

GGerçek Yıldız vaxtı (apparent Sideral Time): Günəş yerinə və müşahidə yaz nöqtəsinə bağlı gündəlik sürətə görə təyin olunmuş vaxt. Ad xəritəsi ulduz zamanına görə çıxarılır. Vahid 1 ulduz günüdür.
Geri Gitme (Retrograde): Planetlər ekliptikte hərəkət etdikləri üçün, onların sürətləri, dünyadan baxıldığında, ekliptiğin uzun tərəfində ya da ucuna yaxın tərəfində olmalarına görə dəyişər. Dünya da belə bir ekliptik orbitdə hərəkət etdiyi üçün, bəzən bir başqa planetdən daha “sürətli” hərəkət edir kimi görünür. Bu vəziyyət, o planetin geriyə doğru getdiyi təəssüratını verməsinə gətirib çıxarar. Xüsusilə karmik astrolojide bu fenomen bir xeyli əhəmiyyətlidir.
Həndəsi Şekiller: Göy xəritələrində üçbucaq, kvadrat və s. kimi həndəsi şəkillər görülər. Bunlara bir-birləriylə çox bucaq edən güclər səbəb olar.
Planetlər (Planets): Günəş sistemimizdə dünyadan başqa səkkiz planet var. Bunlar da Merkuri, Venera, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Pluto’dur. Dünyamız da eyni sistemdə bir planetdir.
Göy Ekseni (Axis of Celestial Sphere): İki ucu sonsuza uzadılmış olaraq düşünülən iştirak oxu.
Göy Eşleği (Celestial Equator): Göy oxuna dünya mərkəzində dik olan müstəvidə göy qübbə ilə ara kesiyi.
Gökgünlüğü (Ephemeris): Hər il çıxarılan, Günəş, Ay və planetlərin səmadakı vəziyyətlərini ifadə edən cədvəl. Gökgünlüğünde ayrıca Paralel dərəcələrinə görə evlərə girən bürclər, Günəş, Ay tutulmaları və astrolojiyle əlaqədar detallı məlumatlar var. Göy xəritəsini çıxarmaq istəyən kimsəyə doğulduğu ilin gökgünlüğü lazımlıdır.
Gökkubbe (Celestial Sphere): Yarı diametri sonsuza uzanmış iştirak mərkəzli kürə. Daxili üzü bizim üçün səma olaraq qəbul edilir.
Göy Qütbü (Celestial Pole): Göy oxunun göy Kürəsini deldiği iki nöqtədən hər biri.
Göstərici Planeti (Significator): Ad xəritəsindəki evlərin hərəkət sahələrini göstərən planetdir.
Greenwich meridianlar: Dünya saat nizamı Greenwich meridianında görə edilər. Greenwichin olduğu meridian dərəcəsi 0 olaraq qəbul edilir. Bunun şərqindəki boylamlarda Günəş daha erkən doğular. Bu səbəbdən saat daha irəlidir. Greenwichin qərbində isə Günəş daha gec doğular və bu səbəbdən saat daha geri.
Güclü Planet (Exaltation): Bir doğum xəritəsində idarə etdiyi bürcə girən Günəş, Ay və ya planetlər çox güclü sayılırlar. Bunlardan “Güclü”, Təsirli Planet ‘olaraq söz edilir.
Güclü Yeri (Exaltation): Bir planetin ən güclü olduğu bürcdür. Bir doğum xəritəsində planetlərin çoxu güclü konumdaysa o adam yüksələcək deməkdir.
Gücsüz Yeri (Fall): Bir planet öz idarə etdiyi bürcün əleyhdarı olan bürcdə iştirak edir isə zəif vəziyyətdədir. Məsələn Günəş Tərəzi bürcündə gücsüz vəziyyətdədir.
Güclülük (Dignity): Bir planetin müxtəlif əhəmiyyətli astrolojik vurğulayır səbəbiylə gücünün artması.
Gücsüzlük (Debility): Bir planetin müxtəlif əhəmiyyətli astrolojik vahidlər səbəbiylə gücünün azalması.
Günəş haqda məlumat (Solar Chart): Ad saatı tam olaraq bilinmədiyi zaman Günəşin olduğu nöqtə yüksələn bürc qəbul edilərək hazırlanan doğum xəritəsi.

HHastalık Nöqtəsi (Part of Sickness): Yüksələn bürc + Mars – Saturn.
Hava (Air): Zodyakın üç bürcü Hava qrupuna girər. Bunlar da Əkizlər, Tərəzi və Kova’dır. Hava üçlüyünün baş və zekayla əlaqəsi vardır.
Helyosantrik (Heliocentric): Müasir elmə görə, Günəşi planetlər sisteminin mərkəzinə qoyan kainat görünüşü.

IIlım (Equinox): Günəşin eşlekle tutulumu seqment nöqtələrindən birinə gəldiyi an.
Imum Coel (IC – Zenit): Bir doğum xəritəsində səmanın ən yüksək kesitinin qarşısına düşən nöqtədir.
İşıqlar (Luminaries, Lights): Ad xəritəsində Günəş və Aydan ‘İşıqlar’ deyə söz edilir. Ad xəritəsinin ən önəmli gücləri işıqlar. Günəş şəxsiyyəti, Ay da duyğuları təmsil edər.

İİkizler (Əkizlər): Əkizlər Zodyakın üçüncü bürcüdür. Günəş, 21 May – 21 İyunda bu bürcdə qalar.
İlerletme (Progressions): astrolojik doğumdan sonra 1 gün = 1 il qəbul edilərək hazırlanan xəritə. Gələcəyi şərh istifadə.

JJeosantrik (Geocentric-Yer mərkəzli): Dünyanın helyosantrik görünüşünün əleyhdarı olan və dünya üzərində olan adamın mövqesini kozmosun mərkəzi olaraq qəbul edən və astrolojide ən məşhur istifadə edilən dünyagörüşünün.

KKare (Square): Ad xəritəsində 90 dərəcəlik bucağa kvadrat deyilir. Bu daim sərt təsir edər. Bəzən belə kvadrat bucaq edən planetlərə bir üçüncüsü də sərt təsir edə bilər. Buna da T Qarasi və ya T cədvəli deyilir.
Qarışıq: şəxsiyyəti keçmiş yaşamlardan bu həyata köçürdüyü yaxşı və pis vərdişləri ifadə edən Hindi mənşəli söz.
Qarşılıqlı Təsir (Mutual reception): Ad xəritəsində iki planet bir-birlərinin bürclərinə düşerlerse müsbət bir tarazlıq təmin edilər. İki güc bir-birlərinə faydalı təsir edə bilər.
Çömçə: Doğum xəritəsində doqquz güc üst tərəfə toplanır və dəki aşağıda qalsa bu şəklə ‘çömçə’ deyilir. Çömçə insana müvəffəqiyyət verə bilər.
Kəsik: Zodyakın bürclərini və ya səma evlərini ayıran xəttlərə kəsik deyilir.
Qoç (Aries): Zodyakın birinci bürcü olan Qoç Günəşin 21 Mart – 20 Aprel dövrəsində bu bürcdə qalar.
Dolça (Dolça): Zodyakın on birinci bürcü olan Dolça Günəşin 21 Yanvar – 18 Fevral dövründə bu bürcdə qalar.
Kose (angles): Birinci, Dördüncü, Yeddinci və Onuncu evlər. Bu evlərdəki planetlərin təsiri çox güclüdür.
Qurşaq Təsiri: Bir bürcdə uzun illər qalan planetlər kəslərdən çox nəsilləri təsirlərlər. Buna görə hər qurşaqda müəyyən ortaq xüsusiyyətlər görülər.
Kümeleşme (Stellium): Üç və ya daha çox sayda planetin bir bürc və ya evdə toplanması.

MMC (Medium Coel): Ad anı və yerində səmanın tam başüstünde qalan yeri. Ad xəritəsinin ən yüksək nöqtəsi. Buna “Səma Ortası ‘və ya’ baş Nöqtəsi ‘da deyilir.
Meridian (Meridian): Ad xəritəsinin şaquli oxu, midheaven ilə nadir’i birləşdirən xətt.

NNegatif Bürclər (Negative Signs): Torpaq və ya Su üçlülerindeki bürclər mənfi sayılırlar.

OOğlak (Oğlaq): Zodyakın onuncu bürcüdür. Günəş, 22 dekabr – 20 yanvar dövrəsində bu bürcdə olur.
Oğlaq Dönencesi (Tropic of Oğlaq): Oğlaq bürcündən keçən eşleğe paralel dairə.
Orb: Bir bucağın təsirli ola limitləri. Bucaqların hesablanmasında qəbul edilə bilər ölçüdə sapma dözümlülüyü. Bu sapma dözümlülükləri bucağın növünə və astroloji məktəbinə görə 1 ilə 10 dərəcəlik bucaqlarda dəyişə bilər.

ÖÖncü (Cardinal): Zodyak qruplarından birinə də bu ad verilmişdir. Bu qruplar xüsusiyyətləri göstərir. Qoç, Xərçəng, Tərəzi və Oğlaq Öndər qruplardır. Bu qruplara ‘dördlü’ də deyilir.

PPozitif Bürclər (Positive Signs): Atəş və Hava üçlülerine girən bürclər pozitiftir.
Presesyon (Precession): Eksen sürüşməsi. Sabit ulduzlu göylərin dünyanın oxu istiqamətində irəli doğru ağır ağır irəliləyişi. Bunun nəticəsində, Zodiac bürclərinə adlarını verən konstellasyonlar (komanda ulduzlar) hər 72 ildə 1 dərəcə irəliləyərlər. Bu səbəbdən, səma hər 2160 ildə bir (30 dərəcəlik) bir astrolojik bürc genişliyində irəli gedər. Bu da astrolojide yeni bir dövrün başlaması deməkdir. “Platonik il” ı keçdikdən sonra, yəni 25,850 il sonra, sabit ulduzlu göylər o qədər irəliləmiş olurlar ki Zodyak bürcləri və komanda ulduzlar yenə “bir-birlərinin arxasında” mövqelənmiş olarlar. Astroloji yalnız Zodyak burçlarıyla maraqlandığı və komanda ulduzları bürclərin xüsusi ad ataları olaraq gördüyü üçün, perseyon “Qərb Astrolojisini” təməl alan bir horoskopta əhəmiyyətli deyil.

SSabit (Fixed): dördlük birinə də bu ad verilmişdir. Xüsusiyyətləri göstərən Sabit dördlük Buğa, Şir, Əqrəb və Dolça bürcləri vardır.
Simvollar (Planets and Signs): İşıqlar, planetlər və bürcləri ifadə edən şəkillərə ‘simvol’ deyilir.
Səpmə: Bir doğum xəritəsində qüvvələr ayrı-ayrı bürclərə dağılmışsa buna ‘Səpmə’ deyilir. Bu cür dağılış insanın bir çox şeyə maraq duymasına səbəb ola bilər.
Sərt təsir edər (Affliction): Bir planetin başqa planetlərlə kvadrat ya da əleyhdar baxış bucağı meydana gətirməsi, ya da zərərli və zəif təsirli olduğu bürclərdən olması.
Sinastri: İki və ya daha çox doğum xəritəsinin bir-birləriylə kıyaslanmasıdır.
Soltist (Solistice): Bir ildə gecənin ən uzun və ən qısa olduğu iki gündən biri.
Su (Water): uclu və ya ünsürlərdən birinin adıdır. Su üçlüsündən Xərçəng, Əqrəb və Balıq bürcləri var.

TTakımyıldızlar (Constellations): Astronomiya elminin qəbul etdiyi müəyyən ulduz qruplaşmaların. Ekliptik üstündəki sıra ulduzların adları bürclərə da verilmişdir. Lakin bürclər adlarını aldıqları takımyıldızlarla eyni yerlərə düşməzlər.
Tək Planet (Singleton): Bir yarımkürədə tək başına dayanan planetlər.
Tərəzi (Tərəzi): Zodyakın yeddinci bürcüdür. Günəş, 23 Sentyabr – 23 Oktyabr dövrəsində bu bürcdə qalar.
Torpaq (Earth): uclu birinə Torpaq adı verilmişdir. Bu üçlü Buğa, Qız və Oğlaq bürcləri var.
Tranzit (Tranzit): Bir planetin gökkubbede hərəkəti zamanı mövqeyi. Doğum xəritəsindəki planet və evlərə baxış bucağı edirsə hadisələri başladar.
Həbsə (Ecliptic): Bk. Ekliptik.

UUnsurlar və ya üçlü: Zodyak dörd qrupa ayrılar. Hər qrupda üç bürc var. Bu üçlü və ya ünsürlər bürclərin ortaq xüsusiyyətlərini göstərirlər. Bu ünsürlər də Atəş, Torpaq, Hava və Sudur.

ÜÜçgen (Trine): Ad xəritəsində güclər arasındakı 120 dərəcəlik çox uyğun açılar. Bəzən bir planet iki ayrı güclə bu bucağı edər. O zaman ortaya böyük taleh sayılan bir ‘Böyük Üçbucaq’ çıxar.
Üçlü (Elements): Və ya ünsürlər. Bürclər, xüsusiyyətlərinə görə üç üç qruplarına ayrılırlar. Bunlar da Atəş, Torpaq, Hava və Su üçlüleridir.
Üçüncül Evlər (Cadent Houses): Üçüncü, altıncı, doqquzuncu evlər. Bu evlər zəif olub üçüncü və doqquzuncu evlər zehini təsir. Altıncı ev isə bir planet üçün ən pis vəziyyətdir.

YYaklaşma (Application): Mənfi istiqamətdə bir planetin digər bir planetə qovuşun vəziyyətə yaxınlaşması və ya bir baxış bucağı tam dərəcəsinə yaxınlaşmasıdır.
Faydalı Planetlər (Benefics): Yupiter və Venera. İlki müvəffəqiyyət, ikincisi yaxşı xasiyyətlər verir.
Yarımkürə (Hemisphere): Bir doğum xəritəsində dörd yarımkürə vardır. Üfüq xəttinin üstündə və altında qalan sahələr, meridianın şərqində və qərbində qalan sahələr.
Yarım Kürə vurğusu: Ad xəritəsinin bir yarım kürəsində Planet sıx olaraq toplanması.
Oxatan (Sagittarius): Zodyakın doqquzuncu bürcüdür. Günəş, 23 Noyabr – 21 dekabrda bu bürcdə qalar.
Xərçəng (Xərçəng): Zodyakın dördüncü bürcüdür. Günəş, 22 İyun – 22 İyul dövrəsində bu bürcdə qalar.
Xərçəng Dönencesi (Tropic of Xərçəng): Xərçəng bürcündən keçən eşleğe paralel dairə.
Yeni Ay (New Moon): Ay yuvarlağının bütün qaranlıq olduğu təhvil verər. Ay və Günəş eyni bürcdə kavuşumdadır.
Yerini Alan Planet (Dispositor): Bir planetin yerini alan planet. Bu planetin olduğu bürcün təbii idarəçi planetidir. Məsələn Ay, Əkizlər bürcündə isə Merkuri, Merkuri; Buğa bürcündə isə Venera yerini alan planetdir.
Yönəltmə (Directions): Gələcəklə əlaqədardır. İki növ yönəltmə vardır. Birincisi planetləri, ikincisi Ayı yönəltməkdədir.
İdarəçi Planet (ruler, Lord): Hər astrolojik bürc və ev ən az bir planet (və ya kütlə) tərəfindən idarə olunur. Planetin bürcə və ya evə hakim olduğu qəbul edilir. O müəyyən bürcün və ya evin qarşısındakı planet isə zərərlidir (detriment). Güclü (exaltation) olan bürc və evlərdə isə, planet çox müsbət və güclü bir mövqedədir. Bunun əks bürcü aşağı (fall) mövqedədir. Bu saydığımız dörd mövqenin xaricindəki tərəfsiz və ya xüsusiyyəti naməlum mövqelərə xarici mövqelər deyilir. Bu neytral mövqelər, hər bir planet mövqeyinin güclü və zəif olduqları istiqamətləri bizə göstərərlər. Əgər bir planet öz idarə etdiyi bürc və ya evdə isə çox güclü və hakim bir mövqedədir. Bu vəziyyət exaltation (güclü) üçün də etibarlıdır. Əgər bir planet zərərli və aşağı mövqedə isə, onun tipik xüsusiyyətləri ancaq qeyri-adi yollarla və çətinliklərlə inkişaf edə bilər. Bu baxış bucağı hansı planetlərin hansı ağrılara görə güclü və ya zəif olduqlarını tapmamızı təmin edən bucaq şərhləri üçün əsas bir əhəmiyyət daşıyar.
Orbit (Orbit): Bir göy cisminin hərəkəti boyunca izlədiyi yol.
Yüksəklik (Elevation): Bir ulduzun üfüq müstəvisində yuxarı doğru bucaq uzaqlığı.
Yüksələn Burç (Ascendant): Ad saatı və yerində Zodyakın Şərq Üfüqündə Yüksələn Burç və dərəcəsi. Yüksələn bürc ayrıca səma xəritəsinin da birinci evində olur. Yüksələn bürcünüz üçün tıklayın.
Yüksələn Planet (Elavated Planet): Yüksələn bürcün idarəçisi olan gücə bu ad verilər. Bu planet xəritədə güclü sayılır.
Yükseler (Declination): Bir ulduzun gökkubbede yoldaşla müstəvisinə görə bucaq uzaqlığı.

Z Zərərli Yeri (Detriment): Bir planetin təbii bürclər qurşağında öz bürcünün əleyhdar bürcündə iştirak etməsi. Məsələn Mars Tərəzi bürcündə zərərli mövqedədir.
Ziddlik (opposition): Ad xəritəsində iki gücün meydana gətirdiyi 180 dərəcəlik sərt bucaq. Bəzən iki zidd bucaq bir-birini kəsər və ortaya Böyük Çapraz çıxar. Bu vəziyyətdə iki cüt zidd bürcdə olan dörd güc bir-birlərini sərt təsirlərlər. Bu müsbət bir vəziyyət sayılmaz.
Zodyak (Zodiac): Dünyamızın ekliptiğin hər iki yanında 8’er dərəcədə görülən səma qurşağı. Planetlər bu qurşaqda görülürlər. Astrolojide bu səma qurşağı otuzar dərəcəlik on iki bərabər hissəyə bölünür. Bu bərabər parçaların hər biri də bildiyimiz bürclərdir.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*